VESTMARKA 13

Markaski utviklet for Norske forhold, lett og stabil.

Nyhet

Vestmarka er en stødig og rimmelig markaski utan stålkant. God innsving gir stabilitet og kontroll i alle situasjoner. Skien har godt spenn og smørelomme. Denne skien egner seg utmerket for dere som går på tur i variert terreng og foretrekker å smøre skien.

ValG av skilengdE

Skilengde skal bestemmes utfra en kombinasjon av kroppslengd og vekt. Tabellane her er ment som et hjelpemiddel og må ikke følges slavisk. Skiferdighet, terreng, vekt, oppakning og individuelle behov/vaner er faktorer som påvirker valg av lengde.

Generelle råd: – Ferdsel i ulendt terreng krever kortere ski enn åpne fjellvidder. – For nybegynnere vil det ofte være enklere med korte ski. – Går man bare i oppskjørte spor spiller lengde liten rolle med tanke på hvor godt/dårlig man flyter i snøen, da er det i steden spennet som er viktig. – Er personen lettere enn gjennomsnittet bør brukeren vurdere kortere ski, og omvendt viss han er tyngre. – Går du ofte med tung oppakning bør skiene være litt lengre.

Smale fjellski som Amundsen Expedition, Liv Arnesen, Amundsen, Gamme 54:

Menn
Dame
Kroppslengde     Vekt (kg)    Skilengde     Kroppslengde       Vekt (kg)     Skilengde    
-160 cm – 60 180  – 160 -55 170
160-168 55-68 185 158-165 50-60 180
165-172 65-75 190 162-170 55-68 185
170-180 72-80 195 168-175 65-75 190
175-188 75-87 200 173-182 72-80 195
185-193 85-95 205 185-193 75-87 200
190 + 95 + 210

Tilbehør