Nansen Fjellski – AW16

Lettsvingt fjellski for variert terreng

Nansen er den optimale fjellskien for aktive skiløpere, Nansen er en bred fjellski med god innsving og gode flyt egenskaper. Hel stålkant og moderat gåspenn for de som ønsker både sving- og gå-egenskaper. For utfordrende turer, og gjerne i dyp og tung snø.

Fritjof Nansen (1861 – 1930) -polfarer, vitenskapsmann, diplomat, internasjonal humanist og kjendis. Nansen gikk på ski over Grønland i 1888, og dette er den første dokumenterte kryssingen av Grønland. Med polarskuta «Fram» gjorde han viktige observasjoner som gav økt forståelse av polhavet. Han fikk en rekke forskningspriser for sin vitenskapelige innsats. Nansen fikk i 1922 Nobels fredspris for sitt humanitære og fredsskapande arbeid.

ValG av skilengdE

Skilengde skal bestemmes utfra en kombinasjon av kroppslengd og vekt. Tabellane her er ment som et hjelpemiddel og må ikke følges slavisk. Skiferdighet, terreng, vekt, oppakning og individuelle behov/vaner er faktorer som påvirker valg av lengde.

Generelle råd: – Ferdsel i ulendt terreng krever kortere ski enn åpne fjellvidder. – For nybegynnere vil det ofte være enklere med korte ski. – Går man bare i oppskjørte spor spiller lengde liten rolle med tanke på hvor godt/dårlig man flyter i snøen, da er det i steden spennet som er viktig. – Er personen lettere enn gjennomsnittet bør brukeren vurdere kortere ski, og omvendt viss han er tyngre. – Går du ofte med tung oppakning bør skiene være litt lengre.

Middels brede ski Ingstad, Combat Nato, Nansen, Cecilie og Breidablikk:

Menn
Dame
Kroppslengde     Vekt (kg)    Skilengde     Kroppslengde       Vekt (kg)     Skilengde    
-160 cm – 60 175  – 160 -55 170
160-168 55-68 180 158-165 50-55 175
165-172 65-75 185 162-170 55-68 180
170-180 72-80 190 168-175 65-75 185
175-188 75-87 195 173-182 72-80 190
185-193 85-95 200 185-193 75-87 195
190 + 95 + 205/210 200-

 

 

 

Video

Tilbehør