fbpx

INFORMASJON

 

Reklamasjonsrett

 

Vi i Åsnes jobber ganske enkelt for å lage de beste fjellskiene, de beste toppturskiene og de beste fellene på markedet. Vi bruker topp moderne metoder, materialer og teknologi. Testarenaen for våre produkter er for eksempel på Nordpolen og Sydpolen, så vel som Svalbard, Norge og andre polare regioner. Testingen gjøres reelt, av ekte mennesker i ekte natur og ekte vær. Laboratorietester er ikke godt nok for oss. Vi streber konstant etter å være best og å leve opp til de etter hvert svært høye forventningene dere har til Åsnes. Vi tar det som et tegn på at vi har gjort mye riktig når vi vet at folk flest forventer mer av Åsnes enn av andre ski. Åsnes tilbyr så lagt det lar seg gjøre garanti på at alle produkter er uten defekter i materialer eller mangelfull utførelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. Dette gjelder alle faktorer som vi kan kontrollere i produksjonsprosessen. Hvis ditt produkt ikke fungerer som det skal, på grunn av mangelfull utførelse i produksjon eller defekte materialer, skal vi reparere eller erstatte dette produktet med et tilsvarende produkt uten omkostninger ihht. Forbrukerkjøpsloven.

 

Åsnes distribuerer produkter gjennom et stort nettverk av butikker og distibutører i store deler av verden. Nedenfor finner du vår policy hva angår reklamasjoner og garanti. Denne policyien er gjeldene fra og med 01.01.2020.

 

 • Du er pliktig til å fremlegge kjøpsbevis (kvittering eller bankutskrift) for å utløse reklamasjonsrett ihht. Forbrukerkjøpsloven.

 • Reklamasjoner skal ihht. Forbrukerkjøpsloven rettes til selger og salgssted – altså der hvor produktet ble solgt.

 • Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer SAMT en kort beskrivelse av problemet

 

HVA GJØR DU? – PROSESSEN

 

Service og reklamasjon

 

Primært skal reklamasjoner rettes til butikken hvor produktet er blitt kjøpt, eller til nærmeste butikk i kjeden som eier denne i første omgang. Du som forbruker har flere rettigheter og tilgang på større fleksibilitet om du henvender deg direkte til butikk istedenfor produsent ihht. Forbrukerkjøpsloven § 15, § 27 og Angrerettloven.

OBS: Om du skal benytte deg av din reklamasjonsrett er det din plikt som forbruker å framskaffe kjøpsbevis i form av kvittering eller bankutskrift som kan vise til kjøpesum og dato for gjennomført handel ihht. Forbrukerkjøpsloven. Butikkene er selv i stand til å vurdere grunnlaget for reklamasjon og vil konsultere oss i Åsnes om de selv er i tvil. Dette gir den raskeste og beste håndteringen av reklamasjoner, og du vil i mange tilfeller kunne få et nytt eller reparert produkt i løpet av samme dag. Alle Åsnes-forhandlere kan ta seg av denne reklamasjonsprosessen på dine vegne, så dette er som oftest vanlig praksis for de fleste reklamasjonssaker.  

 

Begrenset garanti

 

Åsnes gir garanti til forbrukere som har kjøpt Åsnes produkter fra en av våre autoriserte forhandlere. Åsnes garanterer at alle nye produkter skal være fri for produksjons- eller materialdefekter (defekter) i garantiperioden som definert nedenfor. Denne garantien gjelder bare mot mangler som er oppdaget i garantiperioden, og gjelder bare den opprinnelige kjøperen av produktet. Åsnes produkter oppfyller sin beskrivelse, ttiltekt bruksområde og spesifikasjoner; det er ditt ansvar å sørge for at produktene du kjøper er designet for ditt tiltenkte bruk.

Denne garantien er gyldig og kan håndheves bare i landet der produktet ble kjøpt av den opprinnelige kjøperen, forutsatt atÅsnes har ment at produktet skal tilbys for salg i det landet. Denne garantien kan også håndheves i alle land innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet der Åsnes har en autorisert importør, datterselskap eller distributør. Se listen over autoriserte forhandlere av Åsnes. Avhengig av land kan spesielle og variable garantier gjelde i forhold til gjeldende lovgivning. Ingenting i denne garantipolicyen kan ekskludere eller begrense disse lovbestemmelsene.

 

Tidsfristene for reklamasjon

 

I Forbrukerkjøpsloven er hovedregelen at reklamasjonsfristen er satt til 2 måneder etter at man faktisk oppdaget mangelen. Dette uavhengig om man burde ha oppdaget den tidligere. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt så snart du oppdager en feil, da eventuell rett til å reklamere kan falle vekk om man utsetter dette for lenge. Ved siden av hovedregelen oppstiller loven også et krav om at det må reklameres innen ”rimelig tid” fra mangelen ble oppdaget. Dette kan lett virke forvirrende, men denne skjønnsmessige fristen er ment å gjelde hvor spesielle forhold tilsier at reklamasjonsfrist bør være lengre enn 2 måneder. Om tilleggsfrist kan tilkjennes beror på den konkrete situasjon. Om du er i tvil, så kan du kontakte vår kundeservice eller butikken hvor du kjøpte produktet, så vil det tas en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Når det gjelder de absolutte reklamasjonsfristene er disse på 2 og 5 år, og knyttet til produksjonsfeil, i Forbrukerkjøpsloven. Det er meget viktig at man ikke blander de relative og de absolutte fristene. De relative fristene omhandler tidsforløpet mellom at du som kjøper oppdaget mangelen og frem til mangelen påberopes, mens de absolutte reklamasjonsfristene gjelder fra tingen ble overtatt (kjøpt). Den absolutte reklamasjonsfristen er lovfestet til 2 år etter at du overtok produktet, men den kan være forlenget til potensielt 5 år for produkter som er ment å vare ”vesentlig lengre”, så lenge feilen er klart relatert til produksjonsfeil. Vurderinger utover 2 år eller helt klare reklamasjoner skal alltid tas av den respektive butikk eller Åsnes selv, basert på mangelfull utførelse i produksjon eller defekte materialer. Da skal vi reparere eller erstatte dette produktet med et tilsvarende produkt uten omkostninger ihht. Forbrukerkjøpsloven. Ved å se den relative og den absolutte fristen i lys av hverandre, betyr dette at retten til reklamasjon kan være tapt om man er innenfor den relative fristen, men utenfor den absolutte.  

Garantiperioden starter fra datoen da produktet ble kjøpt av den opprinnelige kjøperen. Produktet kan bestå av flere forskjellige deler, og forskjellige deler kan dekkes av forskjellige garantiperioder (se garantiperiodene nedenfor for alle garantier som kan gjelde for produktet ditt).

 

Garantiperiodene er:

 

 • Tre (3) år for vintersportsbukser og -jakker
 • To (2) år for alle andre produkter
 • Reklamasjonsrett (ikke garanti) i inntil fem (5) år for fjellski og toppturski

I den grad nasjonal lovgivning tillater det, vil garantiperioden ikke bli forlenget, fornyet eller ellers påvirket på grunn av påfølgende videresalg, reparasjon eller erstatning av produktet.Imidlertid vil del (er) reparert eller erstatningsprodukt (er) utstedt i løpet av garantiperioden være garantert kun for påminnelsen om den opprinnelige garantiperioden; gitt, slik erstatning eller reparasjon er utført av Åsnes eller en autorisert Åsnes-forhandler. Avhengig av land kan spesielle og variable garantiperioder gjelde i forhold til gjeldende lovgivning. Ingenting i denne garantipolitikken kan utelukke eller begrense slik lovgivning.

 

Betingelser og begrensninger i garanti

 

Garanti dekker ikke:

 • Normal slitasje på produktet

 • Mangler forårsaket av transporten (annet enn den første leveransen fra Åsnes til
  kjøper) eller lagring av produktet

 • Mangler eller skader forårsaket av feil bruk eller dårlig vedlikehold

 • Skader på grunn av manglende overholdelse av instruksjonene i produkthåndboken

 • Skader på grunn av modifikasjoner av produktet

 • Enhver påvirkning forårsaket av skarpe gjenstander, på grunn av vridning, kompresjon, fall, unormalt
  påvirkning eller andre handlinger som ikke er under Åsnes rimelige kontroll.

Denne begrensede garantien kan ikke håndheves hvis:

 • Produktet er modifisert eller reparert av andre enn Åsnes eller en autorisert Åsnes-forhandler

 • Produktet er reparert med uautoriserte reservedeler

 • Produktets serienummer er fjernet, slettet, endret eller gjort uleselig.

 

Som et frivillig alternativ kan du også sende inn produktet ditt til oss i Åsnes. Vi dekker selvsagt arbeid og retur til din hjemmeadresse.

 

Reklamasjonshåndtering og returer direkte til Åsnes er noe vi tilbyr som ekstra service, og er ikke ikke standard prosedyre for å håndtere reklamasjonssaker. Dette gjør vi som oftest kun i tilfeller hvor det ikke er mulig for kunden å opprette dialog med en butikk/kjøpested, av ulike årsaker.

Primært skal reklamasjoner rettes til butikken hvor produktet er blitt kjøpt, eller til nærmeste butikk i kjeden som eier denne i første omgang. Du som forbruker har flere rettigheter og tilgang på større fleksibilitet om du henvender deg direkte til butikk istedenfor produsent ihht. Forbrukerkjøpsloven § 15, § 27 og Angrerettloven.

OBS: Om du skal benytte deg av din reklamasjonsrett er det din plikt som forbruker å framskaffe kjøpsbevis i form av kvittering eller bankutskrift som kan vise til kjøpesum og dato for gjennomført handel ihht. Forbrukerkjøpsloven. Butikkene er selv i stand til å vurdere grunnlaget for reklamasjon og vil konsultere oss i Åsnes om de selv er i tvil. Dette gir den raskeste og beste håndteringen av reklamasjoner, og du vil i mange tilfeller kunne få et nytt eller reparert produkt i løpet av samme dag. Alle Åsnes-forhandlere kan ta seg av denne reklamasjonsprosessen på dine vegne, så dette er som oftest vanlig praksis for de fleste reklamasjonssaker.  

 

 • Før du returnerer et produkt, må du kontakte Åsnes via telefon eller e-post for å få en returautorisasjon.
 • Du må selv stå for innsending av produktet. Vi dekker alle kostnader knyttet til arbeid, reperasjoner og retur av produktet.
 • Produktet som skal returneres, må være rent og tørt før det sendes. Ski eller feller som er fulle av klister eller skitt kan bli returnert eller kan forsinke prosessen og medføre ekstra kostnader.
 • Legg ved kjøpsbevis (kvittering eller bankutskrift).
 • Husk å legge ved et skriv med navn, adresse og telefonnummer SAMT en kort beskrivelse av problemet. Eventuelt kan mailkorrespondanse med oss legges ved produktet.

 

OBS: Skade som skyldes slitasje, feil bruk eller skjødesløshet, dekkes ikke av garantien, men kan kanskje repareres mot en rimelig tilleggskostnad. Kontakt vår kundeservice hvis du har spørsmål eller er i tvil. Om ikke kjøpsdato kan bevises kan også retten til reklamasjon bortfalle om produktet ikke åpenbart er kjøpt innenfor gjeldene tidsfrister.  

Du finner informasjon i retningslinjene og/eller i produktspesifikasjonen som følger med produktet.  Har du spørsmål om våre tjenester eller reklamasjonsrett, kan du kontakte kundeservice via e-post på:

 

Kundeservice – Åsnes, Pomoca og Colltex i Norge:

 

post@asnes.com
+47 56 51 98 00

 

Husk å oppgi fullstendig navn, adresse, kontaktinformasjon og beskrivelse av reklamasjonen ved alle henvendelser.

Vi anbefaler også å lese litt om produktene, forventet levetid og om behandling av produktene om man er i tvil om man har en reklamasjon.

Dette kan man lese mer om her: Åsnes Academy