INFORMASJON

 

Reklamasjonsrett

 

Vi i Åsnes jobber ganske enkelt for å lage de beste fjellskiene, de beste toppturskiene og de beste fellene på markedet. Vi bruker topp moderne metoder, materialer og teknologi. Testarenaen for våre produkter er for eksempel på Nordpolen og Sydpolen, så vel som Svalbard, Norge og andre polare regioner. Testingen gjøres reelt, av ekte mennesker i ekte natur og ekte vær. Laboratorietester er ikke godt nok for oss. Vi streber konstant etter å være best og å leve opp til de etter hvert svært høye forventningene dere har til Åsnes. Vi tar det som et tegn på at vi har gjort mye riktig når vi vet at folk flest forventer mer av Åsnes enn av andre ski. Åsnes tilbyr så lagt det lar seg gjøre garanti på at alle produkter er uten defekter i materialer eller mangelfull utførelse i en periode på to (2) år fra kjøpsdato. Dette gjelder alle faktorer som vi kan kontrollere i produksjonsprosessen. Hvis ditt produkt ikke fungerer som det skal, på grunn av mangelfull utførelse i produksjon eller defekte materialer, skal vi reparere eller erstatte dette produktet med et tilsvarende produkt uten omkostninger ihht. Forbrukerkjøpsloven.

 

  • Du er pliktig til å fremlegge kjøpsbevis (kvittering eller bankutskrift) for å utløse reklamasjonsrett ihht. Forbrukerkjøpsloven.

  • Reklamasjoner skal ihht. Forbrukerkjøpsloven rettes til selger og salgssted – altså der hvor produktet ble solgt.

  • Husk å oppgi navn, adresse og telefonnummer SAMT en kort beskrivelse av problemet

 

Du finner informasjon i retningslinjene nedenfor og/eller i produktspesifikasjonen som følger med produktet.   Har du spørsmål om våre tjenester eller reklamasjonsrett, kan du kontakte kundeservice via e-post på:

 

Kundeservice – Åsnes, Pomoca og Colltex i Norge:

 

post@asnes.com
+47 56 51 98 00

 

Husk å oppgi fullstendig navn, adresse, kontaktinformasjon og beskrivelse av reklamasjonen ved alle henvendelser.

Vi anbefaler også å lese litt om produktene, forventet levetid og om behandling av produktene om man er i tvil om man har en reklamasjon.

Dette kan man lese mer om her: https://www.asnes.com/teknisk-info/  

 

HVA GJØR DU? – PROSESSEN

 

Service og reklamasjon

 

Primært skal reklamasjoner rettes til butikken hvor produktet er blitt kjøpt, eller til nærmeste butikk i kjeden som eier denne i første omgang. Du som forbruker har flere rettigheter og tilgang på større fleksibilitet om du henvender deg direkte til butikk istedenfor produsent ihht. Forbrukerkjøpsloven § 15, § 27 og Angrerettloven.

OBS: Om du skal benytte deg av din reklamasjonsrett er det din plikt som forbruker å framskaffe kjøpsbevis i form av kvittering eller bankutskrift som kan vise til kjøpesum og dato for gjennomført handel ihht. Forbrukerkjøpsloven. Butikkene er selv i stand til å vurdere grunnlaget for reklamasjon og vil konsultere oss i Åsnes om de selv er i tvil. Dette gir den raskeste og beste håndteringen av reklamasjoner, og du vil i mange tilfeller kunne få et nytt eller reparert produkt i løpet av samme dag. Alle Åsnes-forhandlere kan ta seg av denne reklamasjonsprosessen på dine vegne, så dette er som oftest vanlig praksis for de fleste reklamasjonssaker.  

 

Som et frivillig alternativ kan du også sende inn produktet ditt til oss i Åsnes. Vi dekker selvsagt arbeid og retur til din hjemmeadresse.

 

  • Før du returnerer et produkt, må du kontakte Åsnes via telefon eller e-post for å få en returautorisasjon.
  • Du må selv stå for innsending av produktet. Vi dekker alle kostnader knyttet til arbeid, reperasjoner og retur av produktet.
  • Produktet som skal returneres, må være rent og tørt før det sendes. Ski eller feller som er fulle av klister eller skitt kan bli returnert eller kan forsinke prosessen og medføre ekstra kostnader.
  • Legg ved kjøpsbevis (kvittering eller bankutskrift).
  • Husk å legge ved et skriv med navn, adresse og telefonnummer SAMT en kort beskrivelse av problemet. Eventuelt kan mailkorrespondanse med oss legges ved produktet.

 

OBS: Skade som skyldes slitasje, feil bruk eller skjødesløshet, dekkes ikke av garantien, men kan kanskje repareres mot en rimelig tilleggskostnad. Kontakt vår kundeservice hvis du har spørsmål eller er i tvil. Om ikke kjøpsdato kan bevises kan også retten til reklamasjon bortfalle om produktet ikke åpenbart er kjøpt innenfor gjeldene tidsfrister.  

 

Tidsfristene for reklamasjon

 

I Forbrukerkjøpsloven er hovedregelen at reklamasjonsfristen er satt til 2 måneder etter at man faktisk oppdaget mangelen. Dette uavhengig om man burde ha oppdaget den tidligere. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt så snart du oppdager en feil, da eventuell rett til å reklamere kan falle vekk om man utsetter dette for lenge. Ved siden av hovedregelen oppstiller loven også et krav om at det må reklameres innen ”rimelig tid” fra mangelen ble oppdaget. Dette kan lett virke forvirrende, men denne skjønnsmessige fristen er ment å gjelde hvor spesielle forhold tilsier at reklamasjonsfrist bør være lengre enn 2 måneder. Om tilleggsfrist kan tilkjennes beror på den konkrete situasjon. Om du er i tvil, så kan du kontakte vår kundeservice eller butikken hvor du kjøpte produktet, så vil det tas en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder de absolutte reklamasjonsfristene er disse på 2 og 5 år, og knyttet til produksjonsfeil, i Forbrukerkjøpsloven. Det er meget viktig at man ikke blander de relative og de absolutte fristene. De relative fristene omhandler tidsforløpet mellom at du som kjøper oppdaget mangelen og frem til mangelen påberopes, mens de absolutte reklamasjonsfristene gjelder fra tingen ble overtatt (kjøpt). Den absolutte reklamasjonsfristen er lovfestet til 2 år etter at du overtok produktet, men den kan være forlenget til potensielt 5 år for produkter som er ment å vare ”vesentlig lengre”, så lenge feilen er klart relatert til produksjonsfeil. Vurderinger utover 2 år eller helt klare reklamasjoner skal alltid tas av den respektive butikk eller Åsnes selv, basert på mangelfull utførelse i produksjon eller defekte materialer. Da skal vi reparere eller erstatte dette produktet med et tilsvarende produkt uten omkostninger ihht. Forbrukerkjøpsloven. Ved å se den relative og den absolutte fristen i lys av hverandre, betyr dette at retten til reklamasjon kan være tapt om man er innenfor den relative fristen, men utenfor den absolutte.