fbpx

 

Hva gjør Åsnes for å møte kravene i Åpenhetsloven?

 

Åsnes, som en del av Active Brands, har retningslinjer som dekker hva vi er forpliktet til å gjøre som selskap for å sikre menneskerettigheter og arbeidsforhold for våre forretningspartnere. Vi har via Responsible Business Conduct Policy retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd, retningslinjer og kontrakter som dekker det vi forventer av våre forretningspartnere når det gjelder respekt for menneskerettigheter og arbeidsforhold – som er på linje med sentrale FNs og internasjonale arbeidsorganisasjoners konvensjoner og dokumenter.

Vi vurderer og identifiserer risikoer i leverandørkjeden vår ved å forske på risiko per land og på spesifikke bransjerisikoer, via dialo med leverandører og resultater fra sosiale revisjoner. Som medlem av Ethical Trade Norway og Amforis Business Social Compliance Initiative støttes vi av verktøy, veiledning og revisjonsordninger for å sikre at vi har gode prosesser på plass for å identifisere fremtredende problemstillinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

For å forhindre og redusere disse risikoene jobber vi tett med leverandører og har transparent kommunikasjon under produksjonsplanlegging og betalinger. I våre vurdereringer ser vi på leverandørenes sosiale ytelse på sesongbasis, og i den henseende krever Active Brands at alle leverandører når et akseptabelt nivå. I tillegg er vi i stor grad avhengige av sertifiserte materialer, der sosial ytelse er tatt med i sertifiseringen.

 

Sustainability (activebrands.com)