Amundsen Fram Waxless Fjellski

Lengdestiv og retningstabil smørefri fjellski for lange turer

Amundsen Fram Waxless er en smørefri, lengdestiv og rettningsabil ski med markant festesone. Amundsen Fram passer i ordinære turspor, og skien passer derfor både til tur i skiløype og på langtur med pulk og oppakning.

Den smørefrie modellen kombinerer smørefritt belegg med fellelås slik at du enkelt får feste og glid uansett forhold. Det smørefrie belegget gir feste og glid i slakt terreng og fellene kan gi feste når de bratteste stigningene skal forseres. Skien leveres med Åsnes sitt fiskeshellsmønster.

Valg av skilengde

Skilengde bestemmes med basis i kroppslengde og vekt. Tabellen her er ment som et hjelpemiddel og må ikke følges slavisk. Skiferdighet, terreng, vekt, oppakning og individuelle behov/vaner er faktorer som påvirker valg av lengde.

Generelle råd: Ferdsel i ulendt terreng krever kortere ski enn åpne fjellvidder. For nybegynnere vil det ofte være enklere med korte ski. Går man bare i oppkjørte spor spiller lengde liten rolle med tanke på hvor godt/dårlig man flyter i snøen, da er det isteden spennet som er viktig. Er personen lettere enn gjennomsnittet bør brukeren vurdere kortere ski, og omvendt viss mann er tyngre. Går du ofte med tung oppakning bør skiene være litt lengre.

Kroppslengde Vekt (kg) Skilengde
165-170 60-70 180
170-175 70-80 187
175-185 75-85 194
180-190 80-95 201
190 + 95 + 208

Tilbehør

Hva ser andre på?